กิจกรรมพิเศษประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์สื่อจากใจถวายพ่อหลวง

 

เชิญชวนทุกท่านร่วมเป็นจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์
“ดอกไม้จันทน์สื่อจากใจถวายพ่อหลวง”
เพื่อสมทบถวายในราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในหลวงราชกาลที่ ๙

วันพฤหัสบดี ตลอดเดือนมิถุยายน 2560
เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๕.๐๐ น.
สอนโดย คุณเยาวลักษณ์ ผุสดีวรรณ์
และทีมงานจากกลุ่มน้ำใจไมตรี

สถานที่ ชั้น ๒ สมาคมบ้านปันรัก (ห้องสมุดบ้านอารีย์)
ซอยอารีย์ ๑ (ใกล้สถานีรถไฟฟ้าอารีย์)
กรุงเทพฯ โทรศัพท์ ๐๒ ๖๑๙ ๖๖๕๕

อุปกรณ์ที่ผู้เรียนต้องนำมาด้วย
– ด้ายดำและด้ายขาว
– กรรไกรตัดกระดาษ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *