?‍?‍ ขอเชิญชวนผู้สูงวัยทุกท่าน ?‍?‍
มาร่วมเรียนรู้ตลอดชีวิต

? กับคลาสเรียนออนไลน์ที่คัดสรรค์มาโดยเฉพาะ ?


? มาเติมเต็มศักยภาพด้วยการเรียนรู้ ?
เพื่อให้เท่าทันโลก เท่าทันชีวิตในสังคม 4.0