กิจกรรมพิเศษประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์สื่อจากใจถวายพ่อหลวง

 

เชิญชวนทุกท่านร่วมเป็นจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์
“ดอกไม้จันทน์สื่อจากใจถวายพ่อหลวง”
เพื่อสมทบถวายในราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในหลวงราชกาลที่ ๙

วันพฤหัสบดี ตลอดเดือนมิถุยายน 2560
เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๕.๐๐ น.
สอนโดย คุณเยาวลักษณ์ ผุสดีวรรณ์
และทีมงานจากกลุ่มน้ำใจไมตรี

สถานที่ ชั้น ๒ สมาคมบ้านปันรัก (ห้องสมุดบ้านอารีย์)
ซอยอารีย์ ๑ (ใกล้สถานีรถไฟฟ้าอารีย์)
กรุงเทพฯ โทรศัพท์ ๐๒ ๖๑๙ ๖๖๕๕

อุปกรณ์ที่ผู้เรียนต้องนำมาด้วย
– ด้ายดำและด้ายขาว
– กรรไกรตัดกระดาษ

กิจกรรมพิเศษการบริหารการเงินในวัยเกษียณ

สมาคมบ้านปันรัก และสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า (ประเทศไทย)
ขอเชิญร่วมฟังบรรยายพิเศษ
การบริหารการเงินในวัยเกษียณ
บรรยายโดย: คุณปรัชญา เตียวเจริญ
กรรมการสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า (ประเทศไทย)
ในวันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2560
เวลา 13.00-15.00 น.
ณ ชั้น 3 สมาคมบ้านปันรัก ซอยอารีย์ 1 ถนนพหลโยธิน (ใกล้ btsอารีย์)
สอบถามรายละเอียดโทรศัพท์: 02 619 6655
ลงทะเบียนและรับเอกสารหน้างาน..ฟรี!

กิจกรรมพิเศษเคาะสร้างสุขเพื่อชีวิตที่มีพลัง

เชิญท่านร่วมกิจกรรมพิเศษเคาะสร้างสุขเพื่อชีวิตที่มีพลัง
วิทยากรโดย โดยคุณภคปภา เทพพิทักษ์
ผู้เชียวชาญด้านเทคนิค T.H.T (Tapping For Happiness Technique)

วันพุธที่ 14 มิถุนายน 2560 เวลา 13.00 – 15.00 น.
สถานที่ ชั้น 2 สมาคมบ้านปันรัก ซอยอารีย์ 1 เขตพญาไทย (ใกล้ bts อารีย์) กรุงเทพฯ
โทร. 02 6196655
สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้