สอนคอมพิวเตอร์พื้นฐานและอีเมล์ วันอังคาร 9:30-12:00 น.

 • แนะนำให้รู้จักอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เช่น หน้าจอ, keyboard, mouse, adaptor
 • การเปิด-ปิดเครื่อง
 • ระบบปฏิบัติการของเครื่อง เช่น DOS, Windows XP, Windows7
 • เมนูต่างๆ ของเครื่อง เช่น หน้าจอ
 • การใช้ mouse และ keyboard เบื้องต้น
 • โปรแกรมพื้นฐานของเครื่อง เช่น Microsoft Office
 • โปรแกรมดูหนัง, ฟังเพลง
 • โปรแกรมท่องอินเตอร์เน็ต เช่น Internet Explorer, Firefox, Google Chrome
 • การท่องโลกอินเตอร์เน็ตด้วยโปรแกรม Google Chrome
 • การสมัครอีเมล์
 • การเขียน (compose) อีเมล์
 • การเขียนอีเมล์แบบแนบไฟล์เอกสาร/รูปภาพ
 • การ foreword / reply อีเมล์

สอนคอมพิวเตอร์ผู้สูงอายุ

Leave a Reply