ข้อตกลงร่วมกันของครอบครัวบ้านปันรัก

 

 


ให้ และ แบ่งปัน

สมาคมบ้านปันรักจัดกิจกรรมเพื่อสร้างเสริมให้ทุกท่าน

ได้ร่วมเรียนรู้ และลุกขึ้นมาเป็นผู้ให้

เพราะเราเชื่อว่า ไม่ว่าใคร อายุเท่าไหร่ ก็สามารถเป็นผู้ให้ได้เสมอ
มาร่วมให้ และแบ่งปันด้วยกันนะคะ