กิจกรรมพิเศษการบริหารการเงินในวัยเกษียณ

สมาคมบ้านปันรัก และสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า (ประเทศไทย)
ขอเชิญร่วมฟังบรรยายพิเศษ
การบริหารการเงินในวัยเกษียณ
บรรยายโดย: คุณปรัชญา เตียวเจริญ
กรรมการสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า (ประเทศไทย)
ในวันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2560
เวลา 13.00-15.00 น.
ณ ชั้น 3 สมาคมบ้านปันรัก ซอยอารีย์ 1 ถนนพหลโยธิน (ใกล้ btsอารีย์)
สอบถามรายละเอียดโทรศัพท์: 02 619 6655
ลงทะเบียนและรับเอกสารหน้างาน..ฟรี!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *