สมาคมบ้านปันรัก ยินดีต้อนรับทุกท่าน

ยินดีต้อนรับเข้าสู่สมาคมบ้านปันรักออนไลน์
แหล่งเรียนรู้ตามอัธยาศัยสำหรับผู้สูงวัยยุค 4.0
??????‍??‍???????

ความรู้มีอยู่มากมาย สามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลา

สมาคมบ้านปันรักเปิดให้ผู้สนใจสามารถ
เรียนรู้ได้ตามอัธยาศัย โดยได้คัดสรรเนื้อหา
ที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุในยุค 4.0 โดยเฉพาะ